ΕΝΑΡΞΗ – ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έχετε αποφασίσει να προβείτε στην Δημιουργία μιας νέας ελληνικής επιχείρησης στην Ελλάδα;

Στην  δύσκολη απόφαση  επιλογής  μορφής εταιρείας (Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΜΚΟ) επικοινωνήστε μαζί μας ,  να μελετήσουμε  την δική σας  επιχειρηματική  πρόταση. Στόχος αυτής της επικοινωνίας είναι  να  σας βοηθήσουμε στην επιλογή του σωστού τύπου επιχείρησης, διότι  η επιλογής της είναι καθοριστικής σημασίας  για την μετέπειτα πορεία της εκάστοτε επιχειρηματική σας προσπάθειας. Το στάδιο της ίδρυσης μιας επιχείρησης είναι συχνά ένα επίπονο και χρονοβόρο  κυρίως λόγω των τριβών με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Η σωστή και χρονικά γρήγορη διαδικασία των ενεργειών ίδρυσης βοηθά στην όσο το δυνατόν  έγκαιρη και έγκυρη έναρξη εργασιών άρα και στην ταχύτερη πρώτη εισροή εσόδων από αυτή την επιχείρηση.

Η διαδικασία ίδρυσης Εταιρείας γίνεται απλή και γρήγορη για εσάς , αφού το γραφείο μας αναλαμβάνει την επιμέλεια και ολοκληρωτική διεκπεραίωση σύστασης αυτής.

Αναλυτικά παρέχουμε

  • Εκπροσώπηση στη ΔΟΥ για όλες τις εργασίες που θα οδηγήσουν στην έναρξη (εργασίες σε τμήματα Μητρώου, Ελέγχου, ΚΒΣ κλπ).
  • Κατάρτιση καταστατικών για εταιρείες και υποβολή τους σε Πρωτοδικείο, Γενικό Εμπορικό Μητρώο , ΔΟΥ.
  • Δημιουργία και υποβολή μισθωτηρίου, υποβολή εγγράφων στο Δήμο, τη Νομαρχία ή το Υπουργείο Ανάπτυξης αν απαιτείται για άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης.
  • Έναρξη στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) και αν υπάρχει προσωπικό σε ΙΚΑ ή και σε όποιο άλλο αρμόδιο επικουρικό ταμείο υπάγεται η επιχείρηση.
  • Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας επιθυμεί να αναλάβει προσωπικά μέρος ή το σύνολο από τις παραπάνω εργασίας, τον κατευθύνουμε χωρίς καμία χρέωση καθώς και του ετοιμάζουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Μη μπλεχτείτε στον κυκεώνα των γραφειοκρατικών διαδικασιών ίδρυσης χωρίς να μας συμβουλευτείτε – ή απλά αφήστε τα όλα σε μας με μια απλή εξουσιοδότηση!

Περαιτέρω  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η  Ίδρυση μιας νέας Επιχείρησης  ανάλογα με την δραστηριότητα της είναι πιθανό να απαιτεί  επιπρόσθετα κριτήρια και προϋποθέσει,  όπως έκδοση άδειας επιχειρήσεων υγειονομικού χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία  μας Accounting & Financial Management  είναι εδώ για να σας μεταφέρει  υψηλής προστιθεμένης αξίας γνώσεις ,  απόλυτα προσαρμοσμένες στην δική σας μοναδική επιχείρηση , όχι μόνο στα πρώτα της βήματα αλλά σε όλη  την πορεία της με σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη και διάκριση της .