ΑΝΘΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ

Εργάζομαι στο κλάδο της λογιστικής τα τελευταία 7 χρόνια από το 2011, έχοντας εμπειρία σε αρκετούς κλάδους  και είδη επιχειρήσεων . Καθώς επίσης, κύριος  τομέας ενασχόλησης μου είναι ο τομέας της μισθοδοσίας και των εργατικών. Βασικά χαρακτηριστικά μου, η οργάνωση και η μεθοδικότητα  για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών στα πλαίσια ενός σύγχρονου λογιστηρίου.

Μέσα από την εταιρεία AFΜ απέκτησα  την δυνατότητα  να εμπλουτίσω τις λογιστικές μου γνώσεις με την συνεχή επιμόρφωση που μου παρέχει και να είμαι σε θέση να διεκπεραιώσω οποιοσδήποτε θέμα προκύψει.