ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τήρηση λογιστικών Βιβλίων

Στην χώρα μας φορολογική υποχρέωση των επιχειρήσεων είναι η τήρηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι οποίες πρέπει να συντάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 16 και τις γενικές αρχές του άρθρου 17 του Ν 4308/2014. Αυτές διακρίνονται σε διπλογραφικό ( πρώην  Γ ΄ κατηγορίας) και απλογραφικό (πρώην Β΄ κατηγορίας ) λογιστικό σύστημα.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την τήρηση των χρηματοοικονομικών αυτών καταστάσεων – σε όποια και από τις δύο και αν ανήκει η επιχείρησή σας- βελτιώνοντας παράλληλα το  λογιστικό τρόπο οργάνωσης της επιχείρησής σας.  Ως εκ τούτου σας προστατεύουμε από πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν λόγω των ασαφών και συνεχώς μεταβαλλόμενων φορολογικών νόμων και σας εγγυόμαστε την ομαλή φορολογιστική παρακολούθηση της επιχείρησής σας, γεγονός που θα σας επιτρέψει να  επικεντρωθείτε σε εκείνους τους τομείς όπου απαιτείται η προσοχή σας. Επιπρόσθετα, καθορίζουμε μαζί σας εκείνες τις επιπλέον αρμοδιότητες που εσείς χρειάζεστε και μπορούν να διεκπεραιωθούν από το γραφείο μας. Για όλα τα παραπάνω το γραφείο διαθέτει την απαιτούμενη πιστοποιημένη άδεια λογιστή Α’ τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος .

Αναλυτικά σας παρέχουμε (ή στους πελάτες μας):

 • Ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες σε όλων των κατηγοριών τα βιβλία, τόσο στην έδρα της επιχείρησής σας όσο και στα γραφεία μας.
 • Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίων εταιρειών καθώς και αξιολόγηση των υφιστάμενων λογιστικών συστημάτων τους.
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
 • Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΤΑΧΙΣ–  προσωρινών και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ.
  –  δήλωσης ΦΠΑ μέσω του συστήματος .
  –  συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων ΜΥΦ.
 • Εφαρμογή – προσαρμογή λογιστικών σχεδίων, αποκλειστικά στις ανάγκες σας
 • Ενοποιημένοι Ισολογισμοί, σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων
 • Υλοποίηση και εφαρμογή συστημάτων Κοστολόγησης
 • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης
 • Σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων
  Εργασία Τέλους Χρήσης, Κλείσιμο, Σύνταξη Ισολογισμού
  Δημοσίευση, καθώς και Υποβολή του στις αρμόδιες Υπηρεσίες
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης και υποβολή των σχετικών δηλώσεων.
 • Λογιστικά αποτελέσματα, ισολογισμοί, reports, προβλέψεις.
 • Χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών σας μεγεθών και την ελαχιστοποίηση των φόρων.