ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες μηχανογραφημένης μισθοδοσίας που ανταποκρίνονται στις συνεχείς αλλαγές και στις ανάγκες της Εργατικής Νομοθεσίας. Στα πλαίσια αυτά, καλύπτουμε εξ’ ολοκλήρου  την επιχείρηση σας διαθέτοντας μια σειρά από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων για την μηνιαία σύνταξη μισθοδοσίας και έκδοση αποδείξεων πληρωμής ή καταστάσεων πληρωμής μέσω τραπέζης.

  • Προσδιορισμός και έλεγχος νόμιμου μισθού εργαζομένων.
  • Αναγγελίες πρόσληψης , απόλυσης και αποχώρησης προσωπικού και υποβολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες ΣΕΠΕ.
  • Σύνταξη και υποβολή Καταστάσεων Προσωπικού.
  • Απογραφή επιχειρήσεων στα αρμόδια καταστήματα ΙΚΑ καθώς και σε Επικουρικά ταμεία.
  • Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων ΙΚΑ (ΑΠΔ), στις προβλεπόμενες προθεσμίες .
  • Σύνταξη και υποβολή των εισφορών ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.
  • Έλεγχος εμπρόθεσμων καταβολών ασφαλιστικών εισφορών .
  • Χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων στο προσωπικό της επιχείρησης σας (Αποδοχών, Επιδομάτων κλπ).
  • Υπαγωγή αιτήσεων σε Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ, Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος το γραφείο μας ελέγχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να έχει η επιχείρηση σε περίπτωση αιφνίδιων ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς (ΙΚΑ , Επιθεώρηση Εργασίας).